کانکس کلینیک - کانکس اتاق تمیز
08
نوامبر

کانکس اتاق تمیز(کلین روم)

کانکس اتاق تمیز (کلین روم)

کانکس اتاق تمیز یا کلین روم سیستمی پیشرفته از ساختمان های پیش ساخته میباشد که دارای طراحی مدرن و خاص بوده و در این نوع ساختار از ساختمان پیش ساخته پانلی از ساندویچ پانل های دو رو ورق صاف استفاده می گردد.

کلین روم مکانی بسیار تمیز میباشد که بیشتر در بیمارستان ها و کلینیک ها مورد استفاده قرار می گیرد که از نظر ذرات معلق در هوا، گرد و غبار در حد میکرون و ریز میکرون، رطوبت،سرما،گرما و فشار می بایست تحت کنترل باشد.
کانکس اتاق تمیز مصارف بسیار گوناگونی داشته و بنا به ابعاد و سفارش مشتریان طراحی و ساخته می شود.