کانکس انباری کانتینری
11
آگوست

کانکس انباری

کانکس انباری

یوواکانکس مرجع تخصصی طراحی و تولید کانکس انباری بصورت انباری ساخت در بام و انباری ساخت در حیاط بوده و کانکس انباری میتواند به عنوان کانکس انباری مواد مصرفی، کانکس انباری مواد بهداشتی، کانکس انباری لوازم پزشکی، کانکس انباری کارگاه، کانکس انباری مواد دارویی و ….. استفاده میگردد.
بیشتر ادارات و سازمانهای دولتی و مسکونی و تجاری که با کمبود فضا جهت انبار مواجه هستند بیشتر از کانکس انباری پیش ساخته استفاده میگردد.

مزایایی استفاده از کانکس انباری:

1-سرعت بالا در اجرا و ساخت.
2-قابلیت اضافه شدن در هر متراژ.
3-قابلیت باز و بست شدن مجدد.
4-مقاومت بالا در برابر نیروهای جانبی.