کانکس باجه بلیط الکترونیک
18
جولای

کانکس باجه بلیط الکترونیک

کانکس باجه بلیط الکترونیک

کانکس باجه بلیط الکترونیک تک منظوره جهت استفرار عمال فروش بلیط یا با کاربری های مشابه مانند نگهبانی، اطلاع رسانی، اپراتور و ….. مورد استفاده قرار میگیرند.
کانکس باجه بلیط الکترونیک به خاطر ابعاد کوچک و امکان نصب کانکس باجه بلیط الکترونیک در معابر و فضاهای محدود و قابلیت جابه جایی و نصب آسان را دارا میباشد.