کانکس سالنی
07
نوامبر

کانکس سالنی

کانکس سالنی

کانکس سالنی با کاربری کانکس اداری و یا کانکس کارگاهی بوده و بیشتر با نما گالوانیزه و یا ساندویچ پانل تولید میگردد.شاسی کانکس از تیرآهن نمره 14-16-18 بوده و استراکچر اصلی کانکس از قوطی 80×40 و 40×40، درب وپنجره ها از نوع آلومینیومی یا UPVC با تخته های کف از نوع mil18 با سیستم سیم کشی کامل بوده و عایق تلفیقی میباشد.

انواع کانکس سالنی

1-کانکس سالنی کارگری.
2-کانکس سالنی اداری.
3-کانکس سالنی کارگاهی.
4-کانکس سالنی خوابگاهی.
5-کانکس سالنی جلسات.