13
آوریل

کانکس شرکت همکار توربین

پروژه کانکس شرکت همکار توربین

کانکس کلین روم شرکت همکار توربین با ساندویچ پانل دو رو ورق آلوزینک دو رو ورق صاف با متراژ 60 متر مربع

تاریخ ساخت تابستان 97