کانکس کمپ
20
اکتبر

کانکس کمپ

کانکس کمپ

کانکس کمپ در ابعاد و اندازه های با کاربری های مختلف طراحی و ساخته میشوند و کانکس کمپ به دسته های زیر تقسیم بندی میشوند:
1-کانکس کمپ اداری.
2-کانکس کمپ بیمارستانی.
3-کانکس کمپ مدرسه.
4-کانکس کمپ خوابگاهی.
5-کانکس کمپ جوشی.
6-کانکس کمپ پیچ و مهره ایی.
7-کانکس کمپ کلینیک.
8- کانکس کمپ کارگاهی.
9-کانکس کمپ رستوران.
کانکس کمپ اکثرا با ساندویچ پانل ساخته میگردند و این نوع ساختمان پیش ساخته قابلیت دمونتاژ را دارا بوده و میتوان کانکس کمپ را به دفعات مونتاژ و دمونتاژ کرد.
لطفا برای اطلاعات کامل از قیمت کانکس کمپ و نحوه این نوع کانکس با شماره تلفن 09127140146 تماس حاصل نمایید.