کانتینر 20 فوت
06
مه

کانتینر 20 فوت

کانتینر 20فوت کانتینر 20 فوت از مهمترین سازه های فلزی با استحکام بالا جهت حمل و نقل در کشتیرانی بوده و توسط این سازه مستحکم به راحتی بسیاری از...

ادامه مطلب