02
جولای

کانکس آزمایشگاهی

کانکس آزمایشگاهی باید توجه داشت که کانکس برای سالیان سال مورد استفاده بوده و برای استفاده کلینیک، بیمارستان و مطب از آن به عنوان یک سازه موقت استفاده میشده...

ادامه مطلب