• موبایل: 09127140146
  • تماس: (10 خط) 65554929
  • ساعات کاری: 18:00-09:00

لیست قیمت کانکس

بها کانکس

مشخصات فنی کانکس

 نوع کیفیت

نام محصول

 

 

گارانتی

پنجره ها

درب ها

نما سقف

نما بدنه

نما داخلی

ابعاد

750/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. سینوسی

5/. استاتیک

Pvc  

2/40×12

تیپ A

کانکس سالنی

1

680/000/000

10ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

4/. گالوانیزه

4/. استاتیک

  Pvc 

2/40×12

تیپ B

کانکس سالنی

2

580/000/000

6 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

3/. استاتیک

3/. استاتیک

Pvc   سفید

2/40×12

تیپ C

کانکس سالنی

3

880/000/000

24 ماه

Upvc 

Upvc 

طرح سفال

سایدینگ

روکشدار

2/40×12

تیپ ممتاز

کانکس سالنی

4

780/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. سینوسی

5/. استاتیک

Pvc  

2/40×12

تیپ A

دواتاقه اداری

5

300/000/000

 12ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. سینوسی

5/. استاتیک

Pvc 

2/40×6

تیپ A

کانکس سالنی

6

240/000/000

8  ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

3/. استاتیک

3/. استاتیک

Pvc   سفید

2/40×6

تیپ  B

کانکس سالنی

7

320/000/000

12ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc 

2/40×6

تیپ A

دواتاقه اداری

8

800/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×12

تیپ A

سالنی با سرویس

9

790/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×12

تیپ A

سالنی با ابدارخانه

10

830/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×12

تیپ A

دواتاقه با آبدارخانه

11

840/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×12

تیپ A

دواتاقه با سرویس و آبدارخانه

12

810/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×12

تیپ A

دواتاقه با سرویس

13

350/000/000

12 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

5/. استاتیک

5/. استاتیک

Pvc

2/40×6

تیپ A

کانکس سالنی با سرویس

14

320/000/000

6 ماه

آلومینیومی

آلومینیومی

3/. استاتیک

3/. استاتیک

Pvc

2/40×6

تیپ B

کانکس سالنی با آبدارخانه

15

230/000/000

   –

آلومینیومی

آلومینیومی

   2/7

    2/7

Pvc   سفید

2/40×6

کانکس کارگری

16

جهت کسب اطلاعات کامل از قیمت و نحوه فروش کانکس فروشگاهی با شماره تلفن 09127140146 تماس حاصل نمایید.

کانکس فروشگاهی

17