ساختمان پیش ساخته جوشی
18
جولای

ساختمان پیش ساخته جوشی

ساختمان پیش ساخته جوشی

ساختمان پیش ساخته جوشی اکثرا در ساختار کانکس پانلی و کانکس کمپ مورد استفاده قرار میگیرد. در ساختمان پیش ساخته پانلی جوشی فقط استراکچر کانکس با استفاده از الکترود نمره 3 با جوش های ممتد بهم متصل میگردد و ساختمان پیش ساخته بصورت کانکس دوقلو و چند قلو در کنار هم ساخته شده و بعد از جدا شدن در محل مجددا نصب میگردد و فضای بزرگی را ایجاد مینماید.

کاربری ساختمان پیش ساخته جوشی:
1-ساختمان پیش ساخته کلینیک صحرایی
2-ساختمان پیش ساخته امداد و نجات
3-ساختمان پیش ساخته خوابگاهی
4-ساختمان پیش ساخته رستوران
5-ساختمان پیش ساخته سالن ورزش