ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای
18
جولای

ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای

ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای

ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای یا اسکلت بندی در مقاطع مختلف توسط پیچ و مهره با استفاده از جوینتر ها جهت نصب تیر به ستونها در استراکچر اصلی سازه انجام میگردد. ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای بیشتر برای مناطق صعب العبور که نمیتوان از ساختمانهای سنتی استفاده کرد مورد استفاده قرار میگردد.
ساختمان پیش ساخته پانلی یا ساندویچ پانل با ضخامت های مختلف با عایق تزریقی پلی یورتان ساخته میگردد.

کاربری ساختمان پیش ساخته پیچ و مهره ای

1-ساختمان پیش ساخته پانلی اضافه بنا
2-ساختمان پیش ساخته پانلی بیمارستان
3-ساختمان پیش ساخته سالن جلسات
4-ساختمان پیش ساخته مدرسه
5-ساختمان پیش ساخته نمازخانه