کانکس آموزشگاهی
06
نوامبر

کانکس آموزشگاهی

کانکس آموزشگاهی

با توجه به فضای کم در بسیاری از آموزشگاهها و مدارس بهترین پیشنهاد استفاده از کانکس آموزشگاهی یا همان کانکس کلاس درس میباشد.
کانکسآموزشگاهی را میتوان بصورتکانکس کلاس درس بصورتکانکس کمپ آموزشگاه که دارای اتاق مدیریت، سرویس بهداشتی،اتاقمدرسین،نمازخانه،آبدارخانه و….. طراحی و تولید نمود.

انواع کانکس آموزشگاهی

1-کانکس کلاس درس.
2-کانکس آموزشگاه چرخدار.
3-کانکس کمپ آموزشگاه با ساندویچ پانل.
4-کانکس آموزشگاه چند تکه.
یوواکانکس پیشرو در صنعت کانکس و ساختمانهای پیش ساخته با بیش از 20 سال سابقه مفید آماده ارائه خدمات ویژه به متقاضیان عزیز میباشد.