کانکس امداد و نجات
06
نوامبر

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات

کانکس امداد و نجات یا کانکس هلال احمر برای اسکان مددگران در راه ها و جاده ها و اماکن بین جاده ها مورد استقاده قرار گرفته و یکی از ویژگی های کانکس امداد و نجات چرخدار بودن این کانکس میباشد که میتوان کانکس امداد و نجات را به راحتی از مکانی به مکان دیگر انتقال داد.

انواع کانکس امداد و نجات

1-کانکس امداد و نجات چرخدار.
2-کانکس امداد و نجات بین راهی.
3-کانکس امداد و نجات هلال احمر.
4-کانکس امداد و نجات درمانگاهی.
5-کانکس امداد و نحات بیمارستانی.
6-کانکس امداد و نجات پرستاری.