کانکس برجک نگهبانی
18
جولای

کانکس برجک نگهبانی

کیوسک برجک نگهبانی

کانکس برجک نگهبانی در کارخانجات بزرگ و پادگانهای نظامی که دارای دیوار های بلندی میباشند مورد استفاده قرار میگیرد. جهت دید کامل درشب در قسمت بالای کانکس برجک نگهبانی پروژکتور های بسیار قوی نصب میگردد که نور را جهت روشن کردن قسمت های تحت دید نگهبان فراهم سازد. به علت ارتفاع بلند کانکس برجک نگهبانی و قرار گرفتن کانکس برجک نگهبانی در ارتفاع، کلیه محاسبات سازه ایی در این نوع کانکس رعایت شده و تمامی مراحل ساخت کانکس برجک نگهبانی با اصول مهندسی بوده و جهت دسترسی نگهبان به کابین کانکس راه پله تعبیه میگردد.
یووا کانکس تولید کننده و عرضه کننده خدمات فروش کانکس برجک نگهبانی نو و کانکس دست دوم.