کانکس حمام
18
جولای

کانکس حمام

کانکس حمام

کانکس حمام با توجه به نوع کاربری این کانکس بصورت کانکس حمام تک چشمه، کانکس حمام دو چشمه، کانکس حمام شش چشمه و کانکس حمام دوازده چشمه تولید میگردند.
کانکس حمام یووا بصورت کانکس حمام گالوانیز، کانکس حمام پانلی، کانکس حمام نما دکوراتیو و کانکس حمام نما کامپوزیت تولید میشوند.