کانکس دو طبقه
20
اکتبر

کانکس دو طبقه

کانکس دو طبقه

در برخی از موسسات و شرکتها با توجه به کمبود فضا جهت استقرار کانکس یک طبقه از کانکس دو طبقه استفاده میگردد که کانکس دو طبقه دارای تعداد اتاق و فضای کافی جهت اختصاص به بخش های مختلف را دارا بوده و به همین دلیل از کانکس دو طبقه استفاده میگردد.کانکس دو طبقه دارای راه پله جهت دسترسی آسان به طبقات، آبدارخانه و سرویس بهداشتی بوده و میتوان کانکس دو طبقه را در ابعاد کوچک و بزرگ طراحی و تولید نمود.

انواع کانکس دو طبقه

1-کانکس دو طبقه خوابگاهی.
2-کانکس دو طبقه اداری.
3-کانکس دو طبقه مسکونی.
4-کانکس دو طبقه ویلایی.
5-کانکس دو طبقه فروشگاهی.
6-کانکس دو طبقه رستوران.