کانکس مخابراتی
18
جولای

کانکس مخابراتی BTS

کانکس مخابراتی (BTS)

یووا کانکس با توجه به سابقه طولانی در امر تولید و فروش کانکس یکی از مراکز ساخت و فروش انواع کانکس مخابراتی بوده و در کانکس مخابراتی امکان قرارگیری تجهیزات مخابراتی فراهم شده و کانکس مخابراتی با کاربری ایستگاه مخابراتی، فرستنده رادیویی و بیسیم، کانکس BTS ، برای تمامی ارگانهای دولتی و خصوصی طراحی و تولید میگردد.بدنه کانکس مخابراتی از ساندویچ پانل بوده و به دلیل حساسیت رک های مخابراتی کانکس مخابراتی میبایست کامل سیلد بوده و هیچ گونه نور یا گرد و خاک به داخل کانکس نفوذ نکند.