کانکس مدیریتی
18
جولای

کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی

کانکس مدیریتی اداری نوعی از کانکس میباشد که جهت کاربری اداری طراحی و تولید میگردد. با توجه به امکانات داخلی و نمای کانکس اداری این نوع کانکس مدیریتی به اندازه یک ساختمان اداری دارای امکانات لازم میباشد.

کانکس مدیریتی اداری به اشکال زیر تقسیم میگردد.
1-کانکس مدیریتی اداری سالنی
2-کانکس مدیریتی اداری دو اتاقه با ابدارخانه
3-کانکس مدیریتی دو اتاقه
4-کانکس مدیریتی اداری پانلی
5-کانکس مدیریتی اداری کمپ
بسیاری از ادارات و سازمانها برای استقرار پرسنل خود از کانکس اداری و یا کمپ های اداری استفاده می کنند. کمپ های اداری دارای تجهیزات کامل اتاق جلسات، سرویس بهداشتی، آبدارخانه، سالن کنفرانس، نمازخانه و ….. میباشد.