کانکس نانوایی
20
اکتبر

کانکس نانوایی

کانکس نانوایی

کانکس نانوایی در تیپ های مختلف از جمله کانکس نانوایی سیارو کانکس نانوایی متحرک با توجه به ابعاد سفارشی مشتریان عزیز طراحی و تولید می گردد. کانکس نانوایی دارای تجهیزات کامل یک نانوایی بوده و در محلهای که در زمان ستاد بحران امکان دسترسی به نانوایی نمیباشد از کانکس نانوایی استفاده می گردد.

کانکس نانوایی دارای ژنراتور برق، کولر گازی، آبگرمکن برقی، یخچال، تانکر آب، پمپ آب، سیستم روشنایی، حمام، سرویس بهداشتی و کپسول آتش نشانی می باشد.