کانکس نگهبانی
18
جولای

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی یا همان کیوسک نگهبانی امروزه جزو نیازهای تمامی شرکتها و ارگانهای دولتی میباشد.کانکس نگهبانی بیشتر در ورودی مجتمع ها قرار میگیرد.کانکس نگهبانی سر پناهی برای نگهبان بوده و به همین دلیل میبایست از عایق بسیار عالی برخودار باشد.با توجه به نوع نما و ساخت انواع کانکس نگهبانی از لحاظ ظاهری با هم متفاوت بوده و با توجه به نوع نمای استفاده شده قیمت انواع کانکس نگهبانی با هم متفاوت میباشد.

موارد استفاده کانکس نگهبانی

1-کانکس نگهبان محله.
2-کانکس نگهبانی ساختمان.
3-کانکس نگهبانی گیت ورودی.
4-کانکس نگهبانی برجک.
5-کیوسک عوارضی.