کانکس کارگری
18
جولای

کانکس کارگری

کانکس کارگری

کانکس کارگری که اصطلاحا کارگاهی نیز نامیده میشود کانکس کارگری عمدتا جهت استقرار نیروی انسانی مستقر در پروژه های راه سازی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. کانکس کارگری از جمله کانکس های بسیار پرکاربرد میباشد که کانکس کارگری بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.
کانکس کارگری بصورت کانکس کارگاهی سالنی، کانکس کارگری خوابگاهی، کانکس کارگاهی دو اتاقه، کانکس کارگاهی بهمراه سرویس بهداشتی و حمام طراحی و ساخته میگردند.