کانکس کشویی
20
اکتبر

کانکس کشویی

کانکس کشویی

کانکس کشویی نوعی از کانکس میباشد که کلیه دیوارها بصورت ریلی در طول و عرض می توانند در داخل یکدیگر قرار گیرند و ابعاد کانکس کشویی متغیر می باشد. جنس دیواره و سقف کانکس کشویی به علت خاص بودن این کانکس از ساندویچ پانل بوده و ضخامت پانلها بسته به کاربری کانکس متفاوت می باشد.