کانکس کلینیک
08
نوامبر

کانکس کلینیک

کانکس کلینیک

کانکس کلینیک یا همان کانکس بیمارستانی به دو صورت کانکس کلینیک پرتابل چند قلو و کانکس کلینیک ساخت در محل در زمان بلایا و مناطق صعب العبور مورد استفاده قرار می گیرد.

کانکس کلینیک در ابعاد بزرگ دارای اتاق بندی بوده و جهت ارائه خدمات درمانی و پزشکی استفاده شده و اکثرا جنس کانکس کلینیک از ساندویچ پانل و قیمت کانکس بیمارستانی بسته به ابعاد کانکس متفاوت می باشد.

انواع کانکس کلینیک

1-کانکس کلینیک هلال احمر.
2-کانکس کلینیک بیمارستانی.
3-کانکس کلینیک پرستاری.
4-کانکس کلینیک پانلی.
5-کانکس کلینیک صحرایی.
6-کانکس کلینیک آزمایشگاهی.