کیوسک نگهبانی فایبر گلاس
18
جولای

کیوسک نگهبانی فایبر گلاس

کیوسک نگهبانی فایبر گلاس

کانکس نگهبانی فایبر گلاس دارای بدنه داخلی و خارجی از ورق های فایبر گلاس بوده و این نوع کیوسک نگهبانی به خاطر یکپارچه بودن نمای خارجی بیشتر مورد توجه مشتریان قرار میگیرد. با توجه به ابعاد و شکل ظاهری کیوسک نگهبانی فایبر گلاس ابتدا به امر میبایست قالب کانکس ساخته و سپس مراحل ساخت کانکس صورت پذیرد که این امر مستلزم زمان بالایی میباشد.