کیوسک نگهبانی گالوانیزه
18
جولای

کیوسک نگهبانی گالوانیزه

کیوسک نگهبانی گالوانیزه

کانکس نگهبانی گالوانیزه محیط بسیار مناسب برای نگهبان داشته و با توجه به نمای بیرونی کانکس نگهبانی که از ورق گالوانیزه فرم دار میباشد به نام کانکس نگهبانی گالوانیزه در صنعت کانکس رایج میباشد.
کیوسک نگهبانی گالوانیزه بیشتر بصورت مربع و باکس طراحی و ساخته میشوند و در بعضی موارد بنا به درخواست خریداران بصورت شش ضلعی و هشت ضلعی نیز ساخته میشوند.